Трасиране на имоти с Garmin

„Имам скица с координати от общината. Как да разбера къде се намира имота на терена с GPS Garmin?”

Това е един от най-често задаваните въпроси когато разглеждаме практическото приложение на GPS технологията в ежедневието. Много хора притежават земеделска земя и гори, като част от документите за собственост са скиците, които поземлените комисии издават. Най-добрият начин да видите къде се намира имота Ви е геодезическата фирма, която поддържа даденото землище, да извърши трасировка. Тази процедура е сравнително бавна и скъпа, като в доста от случаите не е необходима. Геодезистите ще трасират имота с точност 0.25-0.30 м, докато Вие просто искате да знаете къде са границите на имота с точност 2-3 метра. Добрата новина е, че притежавайки GPS Garmin, Вие сами можете да намерите всеки имот, за който сте получили скица с координати. В случай, че нямате все още ръчен GPS, можете да закупите някои модели на цена, два пъти по-ниска от цената на едно геодезично трасиране. На практика всеки GPS Garmin, дори автомобилен, може да се използва за тази цел, но ние силно препоръчваме нашите ръчни модели, които са предназначени за планина и професионална работа на полето.

Като цяло два са основните проблема, които трябва да решим, за да трасираме успешно имоти – трансформация на координати и конвертиране на файл от текстов формат към файл за GPS приемник. Ето отделните стъпки, през които трябва да преминем и за които се налага пояснение.

 • Въвеждане на данни
 • Трансформация на координати
 • Конвертиране на *.txt към *.gpx файл
 • „Качване“ на данните в GPS-а
 • Трасиране на имота

 Въвеждане на данните

Обикновено скицата се дава само на хартиен носител и общинската служба е длъжна да отпечата на нея координатите на граничните точки на имота. Въпреки, че скоро беше приета координатна система (к-с) 2005, вероятно още дълги години ще се използва к-с 1970 г.

Ако имате данните в цифров вид можете да ги ползвате наготово или да преобразувате файла до необходимия формат. В повечето случай ще се наложи ръчно да въведете номерата на точките и координатите в текстов файл със следната структура:

 Номер_на_точка        X_координата       Y_координата

На този етап няма значение дали искате да генерирате точки за всяка чупка от имота или затворен контур, очертаващ неговите граници. Въведете координатите в този формат, като използвате Space за отделяне на стойностите. Можете да използвате всеки елементарен текстов редактор, например NotePad, за да създадете текстов файл с разширение *.txt

Трансформация на координатите

GPSприемниците работят в глобална координатна система, затова няма как директно да въведете к-с 1970 г. в устройството. Налага се трансформация, като за целта можете да използвате безплатната програма BGSTrans 4.0. Този софтуер позволява работа с различни координатни системи и можете да го изтеглите от сайта на Агенцията по кадастъра.

К-с 1970 г. е разделена на четири зони – К3, К5, К7 и К9, затова е важно да уточните в коя от зоните попадат Вашите данни. За целта можете да използвате приложената схема, но някои от населените места попадат в граничните зони и трябва да попитате в поземлената комисия за по-голяма сигурност.

За да се трансформират правилно координатите, внимателно задайте коректните настройки на BGSTrans 4.0. В противен случай ще получите GPS координати, които няма да отговарят на Вашия имот.

 • Стартирайте BGSTrans 4.0
 • От панела Трансформация на файлове чрез бутона Избери добавете един или няколко файла, които искате да трансформирате.
 • От панела Трансформационни настройки чрез бутона Настройки задайте параметрите за трансформация.

 • Задайте следните параметри:
  • Входни параметри
   • Координатна система = Координатна система 1970
   • Номер на зона = 3,5,7 или 9
   • Десетични знаци = 7
 • Изходни параметри
  • Координатна система = Координатна система Булреф 89 (за версия 4.1 задайте Координатна система ETRS89.0)
  • Тип на координатите = BL (географски)
  • Формат на коорд. = ГГГ.*
  • Потвърдете параметрите с бутона ОК
  • От панела Трансформация на файлове чрез бутона Трансформирай създайте файл в GPS координати. Ако не променяте други настройки, името на изходния файл ще бъде същия като входния, но с добавка _tr.

В резултат на горните действия ще получите файл с GPS координати в десетични градуси, който има следната структура:

 Номер_на_Точка    B_географска_ширина    L_географска_дължина

Така трансформирания файл е готов за конвертиране към *.gpx, но ще направим някои промени във файла за по-лесна работата нататък.

В случай, че имате няколко имота и искате в GPS приемника да ги виждате като затворени контури, трябва ръчно да отделите всеки имот с три нули (0 0 0) и да копирате всяка първа точка и като последна за дадения имот. Тогава променения файл ще има следната структура:

В показания пример се вижда, че имаме три имота и техните точки са номерирани съответно със 100…, 200… и 300… Първата и последната точка съвпадат (за да се затвори контура), а с три нули в данните са отделени самите имоти.

Конвертиране от *.txt към *.gpx файл

Софтуера за връзка между компютъра и GPS приемниците на Garmin е безплатен и можете да го изтеглите оттук. Стандартния формат, с който работи BaseCamp е *.gpx, затова се налага нашия трансформиран текстов файл да се конвертира в този формат.

С помощта на TXT2GPX, която предоставяме безплатно за ползване, можете да извършите това конвертиране. Заедно с програмата в архива ще намерите два тестови файла, които ще Ви помогнат да създадете Вашите файлове правилно. Обърнете внимание, че файла Geotrade.txt съдържа реални данни за парцела, в който е разположен офиса на Garmin в София, а данните от Imoti_K9.txt са примерни.

TXT2GPX е елементарна програма, която няма нужда от пояснения. Просто избирате дали искате да се генерират Точки, Контур или Точки+Контур и чрез бутона TXT>>GPX  конвертирайте файла.

 „Качване“ на данните в GPS

Създадения *.gpx файл е готов за вмъкване в BaseCamp. По подразбиране всички външни данни се добавят към My Collection, но Вие можете да създадете нова папка с името на землището, в което са разположени имотите.

Маркирайте име на папка от базата данни Library, например My Collection и след това вмъкнете *.gpx файла с командата File > Import in to ‘My Collection’… В долната част на панела ще видите точките и контурите, които очертават Вашите имоти и с Show on Map можете да ги визуализирате на картата. Ако вече сте включили GPS приемника към компютъра, под Device ще видите името на включеното устройство, в случая Oregon 450. Маркирайте точките и контурите, с десен бутон на мишката изберете Copy и поставете с Paste в папка Internal Storage от GPS приемника.

Прекъснете безопасно връзката между GPS-а и компютъра чрез командата Eject и проверете дали данните са в приемника. Вече сте готови за трасиране на имота върху терена. На изображението, представляващо ортофотоплан, се вижда точността на трансформацията и как точките отговарят на реалната ситуация и отразяват границите на парцела.

Трасиране на имота

Преди да потеглите за трасирането, можете да направите още нещо, което ще Ви улесни – вижте имота наложен върху сателитната снимка на Google Earth. От BaseCamp чрез командата View > Google Earth посочете *.gpx файла с имотите и те автоматично ще изчертаят върху сателитната снимка, отваряйки Google Earth.

По този начин можете да се ориентирате за черните пътища, които осигуряват достъп до Вашите имоти и да видите дали става въпрос за земеделска земя, гора или друг терен.

Самото трасиране представлява навигация до всяка от точките, определящи имота. Обикновено това става с функцията Накъде > Точки от маршрута, избор на точка и бутона Тръгнете.  Проверете в ръководството на Вашия GPS по какъв начин става навигацията до точка и как се работи със следи от паметта. Когато наближите целта, генерирания контур ще Ви помогне да знаете точната граница на имота. По този начин можете да трасирате не само имоти, но и линейни съоръжения като оптични кабели, далекопроводи и много други интересни за Вас обекти.

Можете да прочетете статията Идентификация на имоти и определяне на площи с Garmin, която ще Ви помогне да изчислите площта на обработваната земя и да подготвите данни за системата ИСАК.

Изтеглете TXT2GPX.rar оттук. Архива съдържа следните файлове:

Geotrade.txt – въведени координати на парцел в к-с 1970 г., зона К9

Geotrade_tr.txt – трансформирани координати от BGSTrans 4.0 в к-с  Булреф 89

Geotrade_tr.gpx – генериран файл от TXT2GPS за BaseCamp и MapSource.

Imoti_K9.txt – въведени координати на имоти от скица в к-с 1970 г., зона К9

Imoti_K9_tr.txt – трансформирани координати от BGSTrans 4.0 в к-с  Булреф 89

Imoti_K9_tr.gpx – генериран файл от TXT2GPS за BaseCamp и MapSource.

TXT2GPX.exe – програма за конвертиране на *.txt файл в *.gpx файл за BaseCamp и MapSource.

Автор: ГЕОТРЕЙД-ИВАНОВ ООД

40 коментара по Трасиране на имоти с Garmin

 1. Здр. купих си дакота 10, и искам да знам мога ли да трасирам гори и ниви с него, и какво е неудобството че няма електронен компас в случая.

  • Dakota 10 има същата точност като Dakota 20, оборудвана с електронен компас. Когато Ви останат 5-10 метра до точката, която искате да трасирате, Ви започвате да се движите много бавно и често да сменяте посоката в стремежа си да намерите точното местоположение на точката. При уреди, оборудвани с електронен компас, картата ще се ориентира винаги в правилната посока, дори да сте на едно място и да се завъртите. Ако нямате вграден електронен компас, картата се ориентира едва когато тръгнете в някоя посока и изминете поне 5-10 метра. С други думи електронния компас Ви помага по-прецизно да намерите трасираната точка, но след като придобиете малко опит с Dakota 10 ще можете да трасирате успешно и с този модел.

  • Дайте ми предложение за ръчен GPS подходящ за измервания на земеделски имоти.В момента работя с GARMIN GPS 72H i FPS 60
   Първият е много добър, но има памет само за 10 следи, а вторият зарежда много бавно и постоянно губи сигнала.Как може да се подобри точноста на измерванията?

   • Здравейте,
    Можете да използвате серията Map 62, Oregon или Montana.
    GPS 72H можете да го използвате и да архивирате следите в BaseCamp, така ще освободите памет.

 2. ЗА НОКИА ЛУМИА 710 ДА МИ ПРЕПОРЪЧАТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, ЗА ДА МОГА ДА ВКАРВАМ ИМОТИ НА КОЛЕГИТЕ….ИНАЧЕ ЗА СИ ИЗПОЛЗВАМ GPS 60CSX-ПЕРФЕКТЕН, СОФТУЕР ВЕЧЕ ИМАМ КАДИС, НО ПОЛЗВАМ И ВАШИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, А СЕГА ЩЕ ПРОБВАМ И ТЕЗИ ДА ГИ СВЕРЯ

  • Здравейте,
   Windows Phone 7 е сравнително нова операционна система и едва ли са разработени толкова много приложения, колкото бяха за Windows Mobile 6.5
   За съжаление все още не съм закупил Lumia 920 и в този смисъл няма как да правя тестове, сигурно ще има някакъв компромисен вариант. Въпреки всичко, никакъв смартфон не може да се ползва пълноценно за навигация в автомобил, трасиране или за планина. Не случайно Garmin имат подходящи приемници за всяка задача и тези специализирани уреди са много по-подходящи от „умните“ устройства.

   • Благодаря за отговора, но трябва да намеря по най-бързия начин софтуер за импорт на GPX/или поддържан файл от Нокиа за контур на имот в Nokia Lumia 710, и то за работа на GPS-а offline, иначе аз предпочитам работа с GARMIN

 3. Може ли някой да ми обясни по – подробно как точно да намеря координатите на нивата, защото на скицата ми пише само номер, не и координати?

  • Здравейте, координатите трябва да бъдат отпечатани върху скицата, както е по закон. Ако не са го направили в общината, кажете им, че Ви трябват. Другия начин е директно за Ви дадат SHP файл с контурите на имотите, тогава още по-лесно ще конвертирате данните.

 4. Изкарах си координатите от една фирма от MКAD, конвертирах ги както е посочено горе и пак ми изкарва нивата в Румъния, а не във Видин… Някакви предположения къде е грешката?

  • Изпратете ни входния и изходния файл на имейла на фирмата и ще Ви кажем къде е грешката.

 5. Здравейте, Имам скица за поземлен имот от Агенцията по геодезия,картография и кадастър с координатните точки на имота. Те не са в координатна с-ма 1970. Предполагам, че са в с-ма 2005 (например:х-4594107.80 и у-8502768.35). Как става конвертирането в случая до * gpx файл. Благодаря предварително за отговора!

  • Здравейте, координатите, които сте написали изглежда да са в 1970 г. и трябва да се работи по описаните в статията методи.

 6. Здравейте можете ли да ми кажете с каква точност работят моделите Дакота 10 и Дакота 20 и кой е по прецизен

  • Здравейте, GPS точността и на двата уреда е от порядъка на 2-3 метра, в идеален случай може да достигне 1 метър. Проблема не е токова в точността, колкото в липсата на вграден електронен компас в Dakota 10. Ще бъде по-трудно за Вас да постигнете максималната точност при липса на компас, Dakota 20 е по-добрият избор.

   • Мерси..
    Аз не съм на ясно, но сигурно нямат вградени карти за трасиране на дадено населено място. От къде мога да си изтегля такава карта ?..

   • Когато закупите уреда ще има вградена карта на България. За да бъде добавена карта на земеделските имоти за дадено селище, Вие трябва да ни предоставите ZEM файла. Моля да прочетете написаната статия, в която подробно ще намерите информация >>> http://blog.garmin.bg/

   • Здравейте, админ, имам въпрос относно цялостния процес от създаването на gpx файла до прехвърлянето му в shape файл. Следвам прецизно всяка стъпка на подробното ви обяснение, създавам txt файл с координатите от координатна система 1970г., използвам BGSTrans за преминаването във _tr формат и в новия файл координатите си излизат перфектно по координатна система ETRS89.0, след това използвам TXT2GPX за да създам .gpx файла, зареждам в BaseCamp и си очертавам перфектно имота, точки и контури на точното място както си е по скица. Проблемът идва когато стартирам DNRGPS, като опитам да заредя вече готовия .gpx формат въобще не мога да го намеря в дадената папка където съм го съхранил, излиза ми само txt файла и обработения txt_tr файл. Ако можете да помогнете ще бъда много благодарен. Поздрави!

 7. Здравейте, днес направих стъпка по стъпка .gpx файл и го качих в
  гпс-а (Garmin map60csx), с basecamp ,качих и една тт точка и направих проба ,но много бавно се движеше компаса за посоката
  и ми даде грешка около 4-5м. Въпроса мие как да постигна по добри резилтати (1-2)м , с Garmin map60csx достежимо ли е ?Имали особенни настройки на устройството .

  • Здравейте,
   Единственият вариант за подобряване на точността на устройството е чрез закупуването на допълнителна GA 25MCX нископрофилна антена ( http://www.garmin.bg/?s=8&i=2 ).
   По-новите устройства като 64s вече работят с високочувствителен GPS И ГЛОНАСС приемник с quad helix антена за отличен прием.

 8. Може ли с basecamp да вкарам .img фаил в гармина ,понеже свалих едни топографски карти (.img-формат) и искам да ги импортна но не намирам как, Блогадаря!

 9. Може ли да се очертае имот на карта КВС без координати а само с номерът по КВС за определеното землище.

 10. Наскоро закупих 64s 10 дни работи без проблем, но от вчера започна да губи сигнал. Мъчи се да хване, улавя за няколко секунди и пак губи и така постоянно. Искам да уточня, че не можем да говорим за някакви смущения(от електропроводи например), понеже става дума за използване на същото място, където до вчера работеше без проблем. Хард ресет ли да приложа? Моля предложете нещо, или да го давам на сервиз, по-навреме, че ми е необходим постоянно.

  • Здравейте,
   Направете ъпдейт на софтуера, след което и един хард ресет. Ако и след това продължава да губи сигнал го донесете/изпратете в сервиза (Бул. „Проф. Асен Йорданов“ 4-В).

   Лек и успешен ден !

  • Здравейте,
   Нашите уреди за измерване на площи са с точност от 1 до 3 метра.
   За да получите исканата от вас точност (20-30см.) ще са ви необходими геодезически инструменти, който са със значително доста висока стойност.

   • Това което препоръчваме за такъв тип цели е GPSMAP 64s ( http://www.garmin.bg/?s=5&i=724 ).
    Той разполага с 2.6” дисплей, видим на пряка слънчева светлина и високочувствителен GPS И ГЛОНАСС приемник с quad helix антена за отличен прием. Здравият и водоустойчив GPSMAP 64s идва с барометричен алтиметър и 3-аксиален компас. Може да се закупи и допълнителна антена за подобряване на точността.

    Лек и успешен ден !

  • Малко по-надолу в публикацията може да видите линка за изтегляне на програмата 🙂 . blog.garmin.bg/wp-content/uploads/2012/12/TXT2GPX.rar

Вашият отговор на admin Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *