Инсталиране на картата на Европа на SD памет

28

 CN_Europe      Базата данни, която съдържа GPS картата на Европа, се обновяват непрекъснато. В резултат на това, големината на файла и изискванията към паметта на уредите нарастват с всяка нова версия. Много от GPS навигаторите няма достатъчно вградена памет, която да събере последните обновявания и се налага инсталирането на SD или micro SD външна памет. При повечето модели, софтуера за обновяване Garmin Express и Garmin MapUpdater автоматично разпознават инсталираната външна памет и пренасочват файловете към нея. При други приемници това не се случва и се налага потребителя ръчно да пренасочи инсталацията към външната памет. В тази статия ще разберете как лесно и бързо можете да обновите картата на Европа, като тя бъде инсталирана на SD или на micro SD външна памет.

1.      Подготовка за инсталация.

       Вие не можете да обновите картата на Европа, ако преди това не сте обновили софтуера на уреда до последната версия. Въпреки, че Garmin Express и Garmin MapUpdater ще го направят автоматично, най-добре е да използвате Garmin WebUpdater за тази цел. Така ще обновите не са софтуера, но ще инсталирате в уреда и допълнителни обновявания за софтуера на трафик приемника, подобрени гласови съобщения, Bluetooth обновяване и други.

       Свържете Вашият GPS навигатор към компютъра чрез USB кабел. Стартирайте Garmin WebUpdater и той автоматично ще разпознае ID номера на уреда, като Ви уведоми за наличен нов софтуера.

WebUpdater_1

Разпознаване на свързано GPS устройство

WebUpdater_2

Съобщение за налично обновяване на софтуера

WebUpdater_3

Обновяване на допълнителни функции и аксесоари

       След като обновените файлове са копирани в GPS-а, премахнете безопасно чрез команда Eject уреда от компютъра. Не дърпайте директно USB кабела, защото има вероятност да повредите системните файлове. Включете навигатора и изчакайте всички обновявания да се инсталират успешно, като е възможно уреда да се рестартира след приключването.

2.      Копиране на идентификационния файл.

       За да инсталирате картата на Европа на SD носител следвайте стъпките:

 • Поставете SD или micro SD паметта в слота за карти на лаптопа или външен четец на карти.
 • Създайте папка Garmin в SD картата.
 • Включете GPS навигатора към компютъра чрез USB кабел.
 • Отворете папка Garmin от вътрешната памет на GPS-а.
 • Копирайте файла GarminDevice.xml от вътрешната памет на уреда в създадената папка Garmin на SD картата.

GarminDevice

 • Премахнете безопасно чрез команда Eject уреда от компютъра.

3.      Процес на обновяване на картата. 

 • Ако имате вече инсталиран Garmin Express, използвате го за обновяване на картата. Можете да изтеглите и по-старата версия на софтуера (Garmin MapUpdater) за обновяване на карти, който не изисква инсталация.
 • Стартирайте Garmin MapUpdater и следвайте инструкциите до завършване на обновяването.

MapUpdater

 • Когато обновяване приключи затворете Garmin MapUpdater и отворете папка Garmin от SD картата.
 • Преди да продължите, изтрийте файла GarminDevice.xml

4.      Преименуване на инсталираните файлове.

В резултат на обновяването, в SD картата ще видите три файла с еднакви имена gmapprom.*, но с различни разширения. За да бъде разпозната коректно картата на Европа, трябва да смените имената на тези три файла от gmapprom.* на gmapsupp.*

 • Преименувайте gmapprom.sum на gmapsupp.sum
 • Преименувайте gmapprom.img на gmapsupp.img
 • Преименувайте gmapprom.unl на gmapsupp.unl

Сега можете да поставите SD картата в слота на Вашия GPS навигатор и да го включите. Обновената карта на Европа трябва да се визуализира в списъка с карти, до който можете да стигнете чрез Помощни > Настройки > Карта > Данни

S1

S223007

Тъй като сте направили обновяването на SD паметта, старата версия на картата на Европа не е изтрита и все още се намира във вътрешната памет на уреда. Можете ръчно да изтриете файла gmapprom.img, който се намира в папка .System или в папка Garmin на по-старите модели. В повечето случаи папка .System е скрита и ще трябва да направите видими системните файлове на Вашата операционна система.