Професионални тренировки с Garmin Forerunner 610

Прочитайки заглавието, човек може да остане с впечатлението, че статията се отнася само за професионални  спортисти. Без значение на какво спортно ниво се намирате, с GPS часовниците на Garmin Вашите тренировки ще навлязат в напълно нов етап. Заедно с обективният анализ на резултатите Вие ще получите сериозна доза мотивация, което ще Ви помогне да постигнете целите си.

Какво представлява Garmin Forerunner 610?

 Едва ли има спортист, който да не притежава някакъв часовник с пулсомер или крачкомер. Garmin като лидер в проектирането и производството на GPS устройства предлага часовници, които заедно със стандартните възможности осигуряват уникални функции, базирани на GPS технологията.

 

Докато при обикновените сензори за движение е необходимо калибриране и въпреки това точни резултати няма как да се постигнат, GPS технологията отчита много точно скоростта, изминатото разстояние, превишенията и т.н. След тренировката Вие ще имате траекторията на трасето и профила на терена, където е проведена тренировката. В комбинация с пулсомер, сензор за каданс и крачкомер, тези данни се превръщат в незаменима информация за Вашето физическо състояние. Следващата стъпка е анализ на резултатите и прецизно дозиране на натоварването  при тренировките.

В този смисъл спортните часовници на Garmin представляват сложни ръчни компютри, чрез които можем да следим и планираме тренировките съобразно възможностите и целите на всеки човек.

 Как работи?

В спортните уреди на Garmin за вложени последните постижения на техниката, за да могат потребителите да бъдат винаги на ниво.

 • GPS система

GPS е сателитна навигационна система, предназначена за определяне местоположението на обекти върху Земята, във въздуха и морето. Заедно с това, всеки потребител, оборудван с GPS приемник, получава информация за своите:

 • Географски координати
 • Скорост на движение (вертикална, хоризонтална, средна, максимална)
 • Изминато разстояние
 • Разстояние до определена цел и много други.

Покритието на GPS сигнала практически е на всяка точка от земното кълбо 24 часа в денонощието, като крайният потребител ползва системата напълно безплатно.

Точността на GPS технологията за спортни и туристически цели зависи от много фактори, някои от които са следните:

 • Точност на вградения кварцов часовник.
 • Наличие на мощни радиосмутители с честота, близка до честотата на GPS сигнала, например радарни системи.
 • Наличие на високи сгради и съоръжения, закриващи част от небето над приемника.
 • Качеството на GPS приемника и неговото софтуерно осигуряване.

Абсолютната грешка в местоположението обикновено е ±3 m, но относителната грешка може да се понижи до ±1 m с осредняване на резултатите и включване на EGNOS корекции.

 Garmin Forerunner 610 е оборудван с последно поколение високочувствителен GPS приемник, затова може да се ползва в градски условия и труднодостъпни планински местности.

 •  ANT+ технология

ANT+ технологията е радио система, подобна на Bluetooth, която работи на честота 2.4 GHz и все повече се прилага за връзка между портативни устройства. Тя ползва собствен защитен протокол и осигурява надеждна цифрова връзка между оборудване, разположено до 10 метра разстояние.

Всички спортни сензори на Garmin като пулсомери, сензори за каданс, системи за метрична мощност или крачкомери са свързани чрез ANT+. Много от спортните уреди на Garmin използват специален USB ANT+ Stick за безжична комуникация с персонален компютър за обмен на данни и обновяване на софтуера.

Garmin Forerunner 610 не прави изключение и също е оборудван с ANT+ модул за комуникация с външни устройства. След като веднъж бъде направена настройка на системата, данните се свалят автоматично при всяко приближаване на часовника до компютъра на по-малко от 10 метра.

 Функции на Garmin Forerunner 610

Garmin Forerunner 610 предлага много широк набор от функции, като впечатляващ е достъпът до всички тях. Сензорният екран (touch screen), с който е оборудван модела, прави работата с уреда много лесна и приятна.

Часовникът разполага с няколко страници с данни, като те не са статични и могат да се настройват. Уреда следи множество данни, които могат да се визуализират на страниците според желанията на потребителя.

 Таблица на следените параметри

Параметър

Описание

Параметър

Описание

Cadence

Обороти на рамото на педала в минута   или брой крачки при бягане

Lap Pace Zone

Зона на темпо за текущата обиколка

Cadence Average

Средна стойност на каданса за   последната тренировка

Lap Speed Zone

Зона на скорост за текущата обиколка

Cadence Lap

Средна стойност на каданса за   текущата обиколка

Laps

Брой обиколки

Calories

Изразходвани калории

Pace

Текущо темпо

Calories-Fat

Изгаряне на мазнини. Изчислява се с New Leaf технологията

Pace-Average

Средно темпо за тренировка

Calories to Go

Оставащи калории до края на   тренировката

Pace-Lap

Средно темпо за текущата обиколка

Distance

Изминато разстояние

Pace-Last Lap

Средно темпо за последната обиколка

Distance-Lap

Изминато разстояние за текущата   обиколка

Pace Zone

Зони на темпо

Distance-Last Lap

Изминато разстояние за последната   обиколка

Reps to Go

Обиколки до края на тренировката

Distance to Go

Оставащо разстояние до края на   тренировката

Speed

Текуща скорост

Elevation

Надморска височина

Speed-Average

Средна скорост за тренировката

GPS Accuracy

Точност на позициониране в метри

Speed-Lap

Средна скорост за обиколката

Grade

Наклон на терена, по който се   движите

Speed-Last Lap

Средна скорост за последната   обиколка

Heading

Посока на движение (азимут)

Speed Zone

Зони на скорост

Heart Rate

Пулс, удара в минута

Sunrise

Час на изгрев на слънцето за   текущото местоположение

Heart Rate to Go

Пулс под или над зададената зона

Sunset

Час на залез на слънцето за текущото   местоположение

HR-%HRR

Процент от пулса в резерв   (максималния пулс минус пулса в покой)

Time

Хронометър

HR-%Max

Процент от максималния пулс

Time-Avg. Lap

Средно време за обиколката

HR-Average

Среден пулс за тренировката

Time-Elapsed

Общо измерено време

HR-Avg. %HRR

Среден процент от пулса в резерв

Time-Lap

Време за текущата обиколка

HR-Avg. %Max

Среден процент от максималния пулс

Time-Last Lap

Време за последната обиколка

HR-Lap

Среден пулс за текущата обиколка

Time of Day

Час и дата

HR-Lap %HRR

Среден процент от пулса в резерв за   текущата обиколка

Time to Go

Оставащо време

HR-Lap %Max

Среден процент от максималния пулс   за текущата обиколка

Training Effect (TE)

Тренировъчен ефект, изчислен от   уреда (от 1.0 до 5.0)

HR Zone

Пулсова зона – определя се   автоматично според профила Ви или се задават ръчно пулсовите граници

 

Обърнете внимание, че част от параметрите са достъпни само при наличие на съответния сензор или външно устройство.

 Отделните страници могат да съдържат различен брой полета с визуализирани различни параметри. Например на горната схема страницата Timer може да съдържа Speed вместо Lap Pace, а страницата Heart Rate може да има 4 полета с данни вместо 2 полета. Заедно със стандартни страници могат да се дефинират още 2 потребителски страници с данни.

 На терена

 След предварителна настройка на страниците и параметрите, които искаме да следим, Forerunner 610 е готов за работа. Достатъчно е да натиснете бутона Start и часовникът ще започне да записва данните от тренировката. Ако тренировката се извършва по затворен контур, функцията Auto Lap ще Ви позволи автоматично да се отчита обиколката когато преминете през старта.

 Преди всичко не забравяйте, че трябва да сте загрели добре всички мускули, защото в противен случай рискувате да се контузите. Още по време на загрявката можете да стартирате часовника, а когато започнете същинската тренировка просто да отбележите това като нова обиколка с бутона Lap.

Изберете параметрите, които са важни за Вас и искате да следите по време на тренировката. Текущия пулс е задължителен, но е добре преди това да сте задали аларма за максимален пулс. По този начин когато достигнете максималния за тренировката пулс, Forerunner 610 ще Ви сигнализира чрез звуков сигнал и вибрация и ще Ви предпази от претоварване.

 Можете да бъдете сигурни, че всяка секунда от Вашата тренировка ще бъде записана и няма да пропуснете нито един важен параметър от нея.

 Софтуер за обработка на данните.

 Garmin предлага на своите потребители безплатен софтуер за обработка на данните. Чрез него можете да създавате архив на тренировките, да анализирате резултатите, да сравнявате отделните тренировки и да планирате натоварванията. Можете да създадете отделен профил за всеки спортист, като по този начин можете да управлявате данните от много часовници или един часовник да се използва от повече хора.

 •  Garmin connect

 Garmin Connect e on-line софтуер, в който всеки притежател на уред Garmin може да архивира и анализира данните от тренировката. Forerunner 610 може автоматично да изпраща данните към Garmin Connect всеки път, когато чрез Ant+ USB Stick свържете часовника с компютър. Когато изпратите данни, те ще бъдат видими само от Вашия профил. Ако желаете други потребители да имат достъп до някои от Вашите тренировки, можете да направите данните публични. По този начин всеки, който желае, може да изтегли тренировка от даден географски район , която сте решили да споделите и да се състезава виртуално с Вас.

Софтуера е много интуитивен за работа, като визуализацията е лесна за възприемане. Под формата на плеър, Вие можете да разгледате какво се е случвало по време на тренировката, като скоростта на възпроизвеждане може да се променя. Под бутоните за активиране е разположена графика, която показва едновременно два параметъра, например надморската височина и пулса. На този профил можете да видите как се променя Вашия пулс с промяна на надморската височина или вместо пулса да се изчертава графика за скоростта. Профилът в хоризонтално направление може да бъде мащабиран по разстояние или по време, като по този начин можете да следите как се променя пулса в моментите, в които не се движите.

В средната част на панела се изобразява подробно трасето, по което сте минали, като за подложка може да бъде избрана сателитна снимка на района, карта или комбинация от двете. Чрез инструментите за увеличаване на изображението можете да проследите с точност 2-3 метра местата, от където сте преминали по време на тренировката.

 В долната част на панела под формата на динамични правоъгълници е показана информация за 5 параметъра – време и разстояние от началото на тренировката, надморска височина, скорост и пулс. Всички данни са обвързани с позицията от сателитната снимка и маркера от профила в горната част на панела.

 •  Garmin Training Center

Garmin Training Center е софтуер за управление на данните от уреди Garmin, който инсталирате на Вашия компютър. До голяма степен функциите на Garmin Connect присъстват и тук, но тенденцията е on-line системата да се използва все повече, защото към нея има добавени нови функции. Все пак ако предпочитате самостоятелно работещ софтуер, Training Center е готов да посрещне Вашите изисквания.

Ако имате инсталирана GPS карта на компютъра си, Training Center използва тази карта като основа, върху която визуализира изминатото трасе. Графиките с профила на релефа и пулса също са налични, като тук едновременно можете да видите до четири параметъра, например надморската височина, пулса, наклона на терена и скоростта.

 Garmin Connect и Training Center са напълно безплатни и можете да ги изпробвате още преди да сте закупили конкретен модел Garmin. Въпреки, че тук говорим специално за Forerunner 610, нещата са валидни за всички спортни уреди на Garmin. Нещо повече – много от ръчните GPS приемници на Garmin разполагат със спортни функции и е достатъчно само да добавите към тях пулсомер, за да тренирате пълноценно и да използвате възможностите на софтуера.

 Анализ на резултатите от тренировката.

След като свалите данните от Forerunner 610, Вие ще имате подробна информация за тренировката, които можете да анализирате и сравнявате. От показания по-долу пример се вижда, че загрявката е само 350 метра, което е недостатъчно и в началото на същинската тренировка пулса е  123 bpm. В продължение на бягането пулса плавно се повишава когато скоростта е сравнително постоянна. В края на 3-те километра бегача увеличава рязко скоростта за последната обиколка в резултат на което пулса достига ниво от 192 bpm, след което следва разпускаща обиколка.

Ако погледнете синята графика, която показва скоростта на бягане, ще забележите, че тя не е съвсем равномерна. Причината е, че при това бягане климатичните условия не бяха подходящи за тренировка и имаше силен вятър, който променяше скоростта на бегача в зависимост от посоката спрямо вятъра. Това може да Ви даде представа колко точно се отчитат данните,  дори при сравнително ниски скорости.

При активна функция за автоматично маркиране на обиколките или ръчно указване края на всяка обиколка, ще можете да анализирате резултатите за всяка част от тренировката. В случая тренировката ръчно е разделена на три етапа – загрявка, бягане на 3 km. и възстановяване.

 Планиране на тренировка.

 Когато преследвате своите спортни цели, трябва правилно да планирате тренировката. Софтуерът на Garmin позволява стъпка по стъпка да зададете на Forerunner 610 всяка част от натоварването като интензивност и продължителност.

Лесно можете да добавяте, премахвате и променяте отделните елементи, като задавате различен критерии за всеки елемент. По време на тренировката Forerunner 610 ще сигнализира, когато Вие излезете извън зададените параметри или сте достигнали определената дистанция или време.

 Виртуален партньор и виртуален състезател.

 Тези инструменти на Forerunner 610 представляват функции, чрез които Вие можете да се състезавате с предишни свои постижение или с резултати на друг състезател, предоставил своите данни. Можете да зададете определено темпо или скорост, която трябва да следвате и уреда да Ви покаже дали изоставате или сте в границите на това темпо. По този начин Вие винаги ще имате реална представа до колко Вашите тренировки са резултатни и дали сте близо до зададените спортни цели.


С какво ни помага Forerunner 610?

 Garmin Forerunner 610 е незаменим инструмент за спортисти и любители на фитнеса, независимо дали става въпрос за бягане, колоездене или друг спорт. Подробния запис на всяка секунда от Вашата тренировка ще Ви помогне точно да оцените интензивността на натоварването и  как Вашето тяло реагира на това натоварване.

 Forerunner 610 притежава много други функции, които не са засегнати в тази статия, но са много полезни за туристите. Като пълноценен GPS приемник, Forerunner 610 може да Ви върне по обратния път, ако се заблудите в мъглата. Можете да съхраните като Waypoint до 100 точки, които са важни за Вас и чрез лесна навигация да стигнете до тях, когато се наложи. В този смисъл часовникът успешно може да се използва от всеки човек, за когото точното позициониране на обекти е от значение.

Повече за нашите спортни уреди можете да намерите в секция Когато тренирате от сайта.

Автор: ГЕОТРЕЙД-ИВАНОВ ООД

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *